Serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:   smok

BOHATEROWIE POLSKICH LEGEND

Cel konkursu:
– zaznajomienie dzieci z polskimi legendami
– Propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
– rozwijanie inwencji twórczej przez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych.
Zasady konkursu:
  1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej treścią legend.
  2. Praca powinna być płaska. Może być wykonana za pomocą różnych materiałów plastycznych: farby, plastelina, pastele, wycinanki, włóczka, bibułą, tkanina) przy użyciu dowolnych technik plastycznych. Format A3.
  3.  Praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą dane imię i nazwisko dziecka oraz bohatera i nazwę legendy z której pochodzi.
  4. Prace należy składać do dnia 20 maja do nauczycielek grup.    750
  5. Oceny prac konkursowych dokona powołana komisja.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 4 czerwca.
  7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jej na stronie internetowej przedszkola.
Zapraszamy do udziału w konkursie !!!
Koordynatorzy konkursu:
Maria Szczodra, Marzena IL
Rodzinny konkurs plastyczny