Dnia 11 czerwca o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020, podczas którego będą podpisywane deklaracje.

rodzinka

Zebranie dla rodziców dzieci nowo przyjętych