Procedura odwoławcza:
 
1. Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych czyli od 8 kwietnia 2020 r. po godz. 15:00
 
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
 
3. Rodzice mogą wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wydanego przez komisję rekrutacyjną.
 
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 

Procedura odwoławcza odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej- email – skan pisma odwołania.

Adres poczty  elektronicznej: przedszkole@p49.edu.gdynia.pl

 

Rekrutacja – Procedura odwoławcza
Zmiana wielkości czcionki