Z uwagi na zaistniałą sytuację związaną z zamknięciem p-la z powodu pandemii koronawirusa odpłatność za wyżywienie będziemy naliczać z chwilą powrotu dzieci do przedszkola.  Na chwilę obecną nie ma jeszcze podanego terminu otwarcia p-la , prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej.

Życzymy dużo zdrowia !!!

Odpłatność za przedszkole w maju.
Zmiana wielkości czcionki