Szanowni Rodzice

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA 49 PODJĘŁA DECYZJĘ O ZWOLNIENIE RODZICÓW Z OPŁACANIA SKŁADEK NA FUNDUSZ RADY RODZICÓW ZA KWIECIEŃ.

RODZICE, KTÓRZY OPŁACILI SKŁADKI ZA KWIECIEŃ BĘDĄ ZWOLNIENI Z SKŁADKI ZA WRZESIEŃ.

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW.

 

Decyzja Rady Rodziców
Zmiana wielkości czcionki