DZIECI MAJĄ PRAWO DO BEZPIECZNEGO OTOCZENIA”

Nasze przedszkole kontynuuje realizację  programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”.

Program edukacyjny „Bezpieczne życie” oparty jest na pomyśle wywodzącym się ze Szwecji, w Polsce realizowany jest w oparciu o protokół intencyjny podpisany w dniu 20 września 2001 r. przez Sekretarza Generalnego Szwedzkiej Ligi Obrony Cywilnej oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Realizowany jest w placówkach oświatowych wśród dzieci z grupy wiekowej od 4 do 10 lat przez cały rok szkolny przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli wspieranych przez lokalne służby oraz instytucje państwowe.

Celem programu jest:

  • wzrost świadomości dzieci i rodziców o zagrożeniach,
  • wyrobienie umiejętności i nawyków zachowania się w trudnych sytuacjach,
  • podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa, poprawa stanu bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trakcie roku szkolnego, nauczane treści są wplatane w czasie realizacji programu nauczania , nie kolidując z nim, ale stanowiąc jego wzbogacenie.

Prowadzi się pogadanki, pokazy, konkursy tematyczne, wycieczki w teren, ćwiczenia z ewakuacji na obiekcie, przedszkola.

Ognik płomyk sympatyczny, dzięki swoim rozmaitym przygodom wprowadza dzieci w tematy związane szeroko z bezpieczeństwem.

bezpiecz8732919237_5_74a90c1c35719948e343559431724b13