Opłaty za przedszkole 

Wyżywienie:

Od 01.01.2018 r stawka żywieniowa wynosi 5,50 zł

Ilość posiłków 3 posiłki (Ś,O,P) 2 posiłki (Ś,O) 2 posiłki (O,P) 1 posiłek (Ś) 1 posiłek (O)
Cena za dzień 5,50 zł 4,40 zł 3,85 zł 1,65 zł 2,75 zł

Ś – śniadanie, O – obiad, P – podwieczorek


Opłaty za pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu:

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad  5 godzin wynosi ustawowe 1 zł.
  • Zgodnie z Uchwałą nr XLV/1360/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.

Rada Rodziców: 

30,00 miesięcznie ; rodzeństwo 45,00 miesięcznie

płatne w kasie przedszkola 


Ubezpieczenie  od następstw nieszczęśliwych wypadków AVIVA:

okres ochronny – od 01.09.2018 do 31.08.2019

Są cztery warianty ubezpieczenia /rodzic wybiera sam wariant/:

dobry                33 zł

bardzo dobry  46,00 zł

wzorowy          55,00 zł

celujący            150,00 zł

 składka opłacana jest  na rok szkolny

Zgłoszenie o odszkodowanie w razie wypadku – Infolinia +48 22 557 44 44 ( w godz. 8.00 – 20.00) lub szkody_osobowe@aviva.pl

Polisa Nr 100050053015