ZASADY DOKONYWANIA OPŁAT ZA PRZEDSZKOLE

1. Opłaty za przedszkole zgodnie z warunkami umowy wnosimy do 15 dnia danego miesiąca.
    OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ TERMINOWO!

Prosimy pamiętać, że za przedszkole płacimy „z góry” tj. za wrzesień do 15 września, za październik do 15 października, za listopad do 15 listopada, itd.

2. Opłaty dokonujemy przelewem

w tytule przelewu należy wpisać numer przydzielony do dziecka, miesiąc za, który dokonywana jest płatność oraz tytuł płatności tj. wyżywienie lub edukacja przedszkolna

 

Nazwa odbiorcy

Przedszkole nr 49
ul. Steyera 2
81-175 Gdynia

Nr rachunku za wyżywienie

74 1440 1026 0000 0000 1254 2828

Nr rachunku za korzystanie z edukacji przedszkolnej

52 1440 1026 0000 0000 1254 2836