Na stronie internetowej przedszkola w zakładce “Dla rodziców  – Miesięczne opłaty za przedszkole”   zamieszczone są listy odpłatności za grudzień. Termin do uregulowania należności : 03-16.12.2021 .
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat i dokładne sprawdzanie sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np . 01/05.    Wszelkie niedopłaty z listopada zostały wliczone do odpłatności grudniowej.

Odpłatność za grudzień