Jestem Mały Miś i wiem nie od dziś,

że dzieci swoje wielkie marzenia mają 

i pięknie o nich opowiadają.

Pokażcie mi proszę w sekrecie:

kim w przyszłości będziecie?

111

REGULAMIN WEWNĄTRZPRZEDSZKOLNEGO RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Organizatorem konkursu jest Przedszkole nr 49 w Gdyni.

 Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej z elementów w kształcie figur geometrycznych, na temat dziecięcych marzeń, związanych z zawodem, jaki chciałoby dziecko wykonywać w przyszłości.

111

 1. Cele konkursu:
 • zachęcanie do twórczości plastycznej
 • ukazanie możliwości łączenia edukacji matematycznej z edukacja plastyczną
 • utrwalenie kształtów oraz nazw figur geometrycznych
 • rozwijanie ekspresji dziecięcej
 • kształtowanie wiedzy o sobie samym,
 • wzbudzanie zainteresowania różnymi zawodami,
 • zacieśnianie więzi rodzinnych
 • integracja środowiska rodzinnego z przedszkolnym
 1. Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkola 49 wraz z rodzicami, rodzeństwem lub innymi członkami rodziny.

 1. Wymagania dotyczące prac:
 • zgodność pracy z podaną tematyką,
 • praca plastyczna wykonana z elementów w kształcie figur geometrycznych,
 • format A3, forma płaska,
 • technika dowolna (rysunek, malarstwo, wydzieranka, kolaż,itp.)
 • praca powinna zawierać czytelną metryczkę z imieniem, nazwiskiem dziecka oraz numerem grupy (na odwrocie pracy).
 1. Termin dostarczania prac: do 19.04.2021 (poniedziałek), z prac konkursowych zostanie stworzona galeria w holu przedszkola oraz prezentacja multimedialna.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu  28.04.2021.
 1. Kryteria oceny pracy:
 • zgodność pracy z tematem,
 • oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
 • estetyka i staranność wykonania
 1. Oceny pracy dokona powołane jury składające się z przedstawicieli rady pedagogicznej i wybierze zwycięskie prace.
 2. W konkursie przewidziano nagrody za I miejsce, II miejsce i III miejsce oraz wyróżnienia w kategoriach wiekowych czyli w każdej grupie przedszkolnej.

Zapraszamy dzieci do udziału i życzymy powodzenia!

Koordynatorzy konkursu:

mgr Ewa Krakowska (gr. III)

mgr Małgorzata Kopitzka (gr. I)

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorkami przez e-maile grupowe.

Konkurs Plastyczny pt.: „Mój wymarzony zawód”.
Zmiana wielkości czcionki