Rodzice dzieci, które nie dostały się do przedszkola, mogą w ciągu 7 dni od daty wywieszenia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zwrócić się na piśmie do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica.
Rodzic może w ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy od Komisji Rekrutacyjnej wnieść odwołanie do Dyrektora przedszkola.
Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni ( od dnia jego otrzymania).

Dokumenty odwoławcze należy dostarczyć do przedszkola.

Rekrutacja – procedura odwoławcza
Zmiana wielkości czcionki