Zajęcia w bibliotece 

bibliotekaMówiąc o wychowawczej roli książki mamy na myśli najczęściej jej wpływ na kształtowanie się postawy moralnej, gdyż specyficznym terenem działania utworu literackiego jest sfera przeżyć emocjonalnych i refleksji związanych z tworzeniem się osobistego systemu wartości. Mając to na uwadze prowadzimy  współpracę z Biblioteką Pogórze filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. Z biblioteką współpracujemy również w ramach akcji Cała Polska czyta dzieciom. Dzieci  uczestniczą w spotkaniach “z książką”na których obcują z wartościową literaturą dziecięcą, ukazującą świat dobra, prawdy i piękna.


Akcja “Cała Polska Czyta Dzieciom”

page1_copyWiek przedszkolny to ważny okres w życiu dziecka, by rozbudzić w nim zainteresowanie książką. Książka porządkuje pewne pojęcia o świecie, jest źródłem nowych wiadomości, wzbogaca zasób słów dziecka, budzi zainteresowania poznawcze. Pozwala ona na swobodną wędrówkę w czasie i przestrzeni, a także uzyskanie informacji o rzeczach, sprawach i zdarzeniach, których w najbliższym otoczeniu nie można spotkać. Wpływ książki na rozwój mowy dziecka uwydatnia się poprzez osłuchanie się z poprawnymi formami języka. Książka wzbogaca zasób słownikowy dziecka, a jednocześnie uczy, jak wyrażać swoje myśli w sposób poprawny i piękny. Do akcji czytania dzieciom przystępują wszystkie nauczycielki oraz włączają się rodzice dzieci z naszego przedszkola. Rodzice czytają książki, prowadzą zabawy w oparciu przeczytanych książeczek.

W naszym przedszkolu rozpoczynamy akcję czytania 29 września w Dniu Głośnego Czytania.

Zapraszamy chętnych rodziców do czytania książek.

 


 

Kampania „Odprowadzam sam”

odprowadzamsam1Od 1 kwietnia rozpoczynamy kampanię „Odprowadzam sam” organizowaną przez Zarząd Dróg i Zieleni Urzędu Miasta Gdyni. Biorą w niej udział dzieci z grupy IV i V.

Kampania ma zachęcić dzieci  i rodziców do podróżowania do przedszkola w sposób ekologiczny.

Dzieci, które przyjdą do przedszkola pieszo lub przyjadą: rowem, na hulajnodze lub transportem zbiorowym otrzymają od nauczyciela kolorową naklejkę  którą umieszczą na plakacie przedstawiającym szare zwierzątko lub drzewko. Dzieci sprawiają, że zwierzątka i roślinki stają się kolorowe.

Więcej informacji na temat kampanii na stronie internetowej  Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.


Akcja Zbieramy baterie

pbaterieOGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLA

Zadbajmy wspólnie o nasze środowisko!

Zbierajmy zużyte baterie

Pamiętaj! Substancje zawarte w bateriach i w akumulatorach wpływają negatywnie na środowisko naturalne i na nas samych.

Warto przyłączyć się do akcji!

 


Program edukacyjny „Kubusiowi przyjaciele natury”.

kubusJest to ekologiczny program edukacyjny, którego celem jest nauczenie dzieci, w jaki sposób dbać o naturę. W ostatnich latach obserwujemy systematyczne niszczenie środowiska naturalnego przez człowieka w tym także dzieci. Ludzie zatruwają powietrze, wodę, niszczą lasy i glebę. Wobec takiego zagrożenia nie można pozostać obojętnym. Musimy powstrzymać tą dalszą dewastację przyrody i chronić istniejące zasoby. Musimy kształtować u dzieci poczucie odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej. Gdy człowiek już jako dziecko pozna problematykę gospodarki odpadami oraz jej znaczenie dla ekosystemu, to wówczas kształtuje się zupełnie inny stosunek do środowiska.

Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej: www.przyjacielenatury.pl


Program „ 5 porcji warzyw i owoców dziennie.”

owoc2pPrawidłowe żywienie wspomaga dobry stan naszego zdrowia. Ważne jest by owoce i warzywa zjadać kilka razy dziennie. Nasz organizm otrzymuje wtedy naturalne witaminy, składniki mineralne i flawonoidy. 5 porcji owoców i warzyw dzienne  to odpowiednia ilość składników odżywczych dla naszego organizmu.

Program ma zaszczepić w dzieciach i ich rodzinach zasady właściwej diety i zachęcić do spożywania warzyw, owoców i picia soków każdego dnia.

Więcej informacji na temat programu na stronie internetowej: www.5porcji.pl


Program edukacyjny „Czyste powietrze wokół nas”

 

dinusNasze przedszkole bierze udział w antytytoniowej edukacji. Dzieci z grupy V uczestniczą w programie profilaktyki tytoniowej pt. „ Czyste powietrze wokół nas”. Program ten jest ukierunkowany na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

Program składał się z zajęć:

– wycieczka – podczas której dzieci obserwowały różne źródła dymu,

– co i dlaczego? – dzieci opowiadały o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów,

– jak się czuję, kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedziały się o szkodliwości dymu tytoniowego,

– co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedziały się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy,

– jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedziały się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

Realizując program wychowania antytytoniowego w przedszkolu nie kierowaliśmy się określonym trendem czy wymogiem chwili. Jest to jedna z profilaktycznych propozycji zdrowego życia dziecka, u którego próbujemy wykształcić świadomą umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, gdy inne osoby przy nim palą. Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych u dzieci jest najskuteczniejszym działaniem profilaktyce palenia tytoniu.

tyton1

tyton

 


Warsztaty “Twórcze zabawy z matematyką”

Warsztaty prowadzone są przez panie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdyni. Podczas warsztatów dzieci rozwijają zdolności matematyczne poprzez zabawę i twórczość plastyczną.. W zajęciach Panie wykorzystują również zabawy ruchowe, relaksacyjne, integracyjne. Warsztaty obejmują zajęcia:

  • Zabawa z figurami – “Pajacyk”
  • Zabawa z figurami – “Staw z rybami”
  • Orientacja przestrzenna i kształtowanie umiejętności społecznych – “Plan miasta”
  • Rytm – “Medale”
Zmiana wielkości czcionki