girlW naszym przedszkolu odbywają się zajęcia-warsztaty literackie. Podczas tych zajęć dzieci poszukują nowych pojęć, słów, sytuacji będących początkiem, zaczynem do powstania fabuły. Dzieci wspólnie tworzą wiersze, opowiadania, inscenizacje o różnej tematyce. Warsztaty te wyrabiają, ćwiczą wyobraźnie, pamięć, koncentrację i język. Utwory powstałe podczas warsztatów są nagroda dla dzieci za ich wysiłek umysłowy i intelektualny. Ze wszystkich utworów powstałych podczas warsztatów literackich składamy gazetkę. Gazetkę ozdabiają ilustracje wykonane przez dzieci.
Poniżej prezentujemy wiersz pt. “Ukochane przedszkole” napisany przez naszych przedszkolaków o ich przedszkolu.

Na Steyera śmiech!

Na Steyera rozmowy!

Płacz! Wrzaski i krzyki.

Szelesty! I szepty…

I śpiewanie

I bardzo dużo muzyki.

Tu poznajemy literki!

Tu poznajemy cyferki!

I prawie wszyscy czytamy!

Bawimy się i rysujemy.

Piszemy! Lepimy!

I wiersze układamy!

Tu jest nam bardzo dobrze.

– Bo Panie są przemiłe!

Bo kolegów i koleżanki tu mamy

Jest tu nam tak, jak w domu…

Bo to nasz DRUGI DOM!

Tylko bez Taty i Mamy.

Zmiana wielkości czcionki