Szanowni Państwo!

W związku z wciąż panującym stanem epidemicznym oraz obowiązującą V aktualizacją dotyczącą wytycznych i rekomendacji GIS z dnia 19 listopada 2020, w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym przekazujemy informacje nt. funkcjonowania naszej placówki od 1 września:

GODZINY OTWARCIA PLACÓWKI OD DNIA 01.09.2021  6.00 – 17.00

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO
 • Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe.
 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci, w których domach przebywa osoba chora na Covid-19 lub w kwarantannie.
 • Zabrania się przyprowadzania do przedszkola dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi takimi, jak: podwyższona temperatura. ciała, kaszel, katar, zaburzenia jelitowo-żołądkowe, wysypka, zaczerwienione oczy, brak węchu i smaku, itp,
 • Rodzice/ opiekunowie nie wchodzą do budynku przedszkola ale przekazują lub odbierają dziecko od pracownika przedszkola w przedsionku. Tylko rodzice dzieci nowoprzyjętych, ze względu na proces adaptacyjny, wchodzą do szatni swojego dziecka.
 • Rodzic (jedna osoba) dziecka nowoprzyjętego (proces adaptacji rekomendacje GIS) do 30.09. wchodzi do szatni (rodzice zaopatrzeni w maseczki) i odprowadza dziecko do sali.
 • Osoby w przestrzeni szatni zachowują dystans rodzic od rodzica i pracownika 1.5 m.
 • Z dniem 30.09 rodzice dzieci nowoprzyjętych nie wchodzą do przestrzeni wspólnej przedszkola. Dziecko odbierane jest przy drzwiach przez pracownika przedszkola, który po rozebraniu się dziecka odprowadza go do sali zajęć.
 • Dzieci przyprowadzamy do godziny 8.15.
 • Kartę do czytnika odbijamy w przedsionku przedszkola w momencie przyprowadzenia dziecka rano, a po południu w momencie wychodzenia z dzieckiem z budynku.
 • Dzieci do przedszkola przynoszą wyłącznie rzeczy na przebranie, kapcie, pościel. Nie można wnosić zabawek itp.
 • W przedszkolu będą używane papierowe ręczniki jednorazowe. Prosimy rodziców o przyniesienie rolki ręczników dla swojego dziecka.
 • Informujemy, że placówka stosuje procedurę postępowania w czasie epidemii, która jest dostępna na naszej stronie internetowej i jest zgodna z rekomendacjami GIS.
 • Rodzice są zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i danych osobowych osób upoważnionych.
 • Kontakt z przedszkolem pod nr telefonu 58 625 54 93 oraz 725 269 909 lub poprzez pocztę e mail przedszkole@p49.edu.gdynia.pl.
 • Kontakt z nauczycielami grup drogą e- mail, adresy są podane na podstronie Informacje grup.
SCHEMAT SCHODZENIA I ROZCHODZENIA SIĘ DZIECI W POSZCZEGOLNYCH GRUPACH WIEKOWYCH

Dzieci schodzą się do przedszkola od godziny 6.00.
Schodzenie się dzieci : Transmisja ewentualnego zakażenie
od godziny 6.00 – 6.30 wszystkie grupy razem,
od godzinny 6.30 – 7.00  grupa Fioletowa, Grupa Niebieska i Grupa Żółta razem na piętrze,
od godziny 6.30 – 7.30 Grupa Zielona i Grupa Różowa razem
od godziny 7.00 – 7.30 Grupa Niebieska i Grupa Żółta razem na piętrze
od godziny 7.30 wszystkie dzieci wraz z nauczycielami przechodzą do swojej sali.

Rozchodzenie się dzieci : Transmisja ewentualnego zakażenie:
od godziny 15.30 – 16.00 Grupa Różowa i Grupa Fioletowa razem,
od godziny 16.00 – 17.00 Grupa Różowa i Grupa Fioletowa i Grupa Zielona razem,
od godziny 16.00 – 16.30 Grupa Niebieska i Grupa Żółta razem na piętrze,
od godziny 16.30 – 17.00 wszystkie grupy razem.

 

Funkcjonowanie przedszkola od 1 wrześniaa