Na przedszkolnej stronie internetowej w zakładce „Dla Rodziców-Miesięczne opłaty za przedszkole” są już zamieszczone listy odpłatności na maj.  Wpłat należy dokonać w terminie : 05-18.05.2022 na odpowiednie konta . Przypominamy o comiesięcznej składce na Radę Rodziców – 30,00 zł za jedno dziecko i 45,00 zł za rodzeństwo. Pieniądze prosimy przekazywać w podpisanej kopercie paniom dyżurującym w szatni.

Majowe opłaty za przedszkole.
Zmiana wielkości czcionki