Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za grudzień 2022.  Prosimy o terminowe wpłaty tylko wskazanych sum ( np. 135,04 zł  ) od dnia  02.12 2022  do  15.12.2022  roku.  

Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę prosimy przekazywać  w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. 

Odpłatność za grudzień