Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców – miesięczne opłaty za przedszkole” są dostępne listy odpłatności za luty 2023.  Proszę o terminowe wpłaty od dnia  03.02 2023  do  16.02.2023  roku.

W niektórych rubrykach tabelek są groszowe końcówki sum. Są to doliczone odsetki za ostatni kwartał roku  2022. Prosimy o wpłatę widniejącej kwoty, np. 157,08 zł bez zaokrąglania sum. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku, np. 01/05.

Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni lub przynosimy do pani intendentki.

Odpłatność za luty