Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców – miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za styczeń 2023 r.  W niektórych rubrykach tabelek są groszowe końcówki sum, również w grupie Niebieskiej, w której są 6-latki. Są to doliczone karne odsetki za ostatni kwartał roku 2022 za godziny lub za wyżywienie opłacane po wyznaczonym terminie. Prosimy o wpłatę widniejącej sumy, np. 157,08 zł lub jak w najstarszej grupie np. 0,02 zł. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku, np. 01/05. 

Prosimy o terminowe wpłaty od dnia  04.012023 do 17.01.2023 roku.

Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. 

Odpłatność za przedszkole w styczniu 2023 roku.