Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za kwiecień 2023.  Proszę o terminowe wpłaty od dnia  04.04. 2023  do  17.04.2023  roku. W niektórych rubrykach tabelek są groszowe końcówki sum . Są to doliczone odsetki za I kwartał obecnego roku. Prosimy o wpłatę widniejącej sumy , np 157,08 zł. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05. 

    Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni.

    Od kwietnia 2023 roku ulega zmianie kwota stawki żywieniowej, która będzie wynosić teraz 8,50 zł za dzień .

Odpisy są jeszcze odliczane wg starej stawki 7,50 zł.

Opłaty za przedszkole-kwiecień