Na stronie internetowej przedszkola, w zakładce “Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole”, zostały zamieszczone listopadowe listy odpłatności dla każdej z grup.

Termin na dokonanie wpłat : 03. 11 – 16. 11. 2021

Bardzo prosimy o wpłaty na odpowiednie konta .

Składkę na Radę Rodziców możecie Państwo włożyć do podpisanej koperty i przekazać pani dyżurującej w szatni.

Opłaty za listopad