Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za lipiec 2024.  Prosimy o terminowe wpłaty od 3  do 16 lipca 2024 roku. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05. W tym miesiącu nie pobieramy opłaty za wyżywienie tym dzieciom, których rodzice zadeklarowali, że w lipcu ich pociechy nie będą chodziły do przedszkola; należy jednakże dokonać opłaty za czerwcowe godziny pobytu w przedszkolu ( nie dotyczy dzieci 6-letnich).

Opłaty za przedszkole w miesiącu lipcu.