Na stronie internetowej w zakładce Dla Rodziców  dostępne są wrześniowe listy odpłatności . Tam również znajdziecie Państwo numery kont. W tytule przelewu należy wpisać numer przydzielony do dziecka (karteczki z numerami były rozdawane na zebraniu z rodzicami), miesiąc za, który dokonywana jest płatność oraz tytuł płatności tj. wyżywienie lub edukacja przedszkolna, czyli godziny pobytu dziecka w przedszkolu . Numer jest przydzielony dziecku na cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Rodzeństwa mają ten sam numer.

Termin na dokonanie wpłaty : 06.09 – 19.09.2021.

Opłaty za przedszkole – wrzesień