NASZE PRZEDSZKOLE REALIZUJE

PROGRAM „PRZYJACIELE ZIPPIEGO”.

zippi2

Jest to międzynarodowy program Partnership for Children, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci. Skierowany jest do dzieci 5-7 letnich.

REALIZACJA PROGRAMU

Program składa sie z sześciu części, a każda z nich zawiera odrębne opowiadanie. Jednym z bohaterów jest mały patyczak Zippi – jego przyjaciele to grupa dziewczynek i chłopców.

W trakcie zajęć pojawia się wiele okazji do zabawy, ćwiczeń i rozmów o sprawach bliskich i ważnych na tym etapie życia, o przyjaźni, o zmianach jakie zachodzą w nas i wokół nas, o sukcesach i porażkach oraz sposobach radzenia sobie z trudnościami. Dzieci dowiadują się, że potrafią znaleźć rozwiązanie, że warto i można prosić o pomoc, a także uczą się okazywać pomoc innym.

Program uczy dzieci:

  • jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
  • jak słuchać uważnie
  • jak prosić o pomoc
  • jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
  • jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
  • jak mówić przepraszam
  • jak rozwiązywać konflikty
  • jak mówić przepraszam
  • jak adaptować się do nowych sytuacji
  • jak pomagać innym

Program nie mówi dzieciom, co robić. Zamiast tego zachęca je do zastanowienia sie nad sobą . Dzieci nabywają umiejętności, które pomogą im pokonać codzienne trudności i uczynić życie bardziej szczęśliwym, dać sobie radę z wyzwaniami jakie stawia przed nimi reforma szkolna.

Program realizowany jest w grupie dzieci 5-6 letnich.

Liderem programu są nauczycielki:
– pani mgr Barbara Borkowska
– pani mgr Adriana Żyłów