Nasze przedszkole serdecznie zaprasza dzieci przedszkolne wraz z rodzicami i dziadkami do udziału w konkursie plastycznym 

„HISTORIA MOJEJ RODZINY”

Na początek anegdota. Pewna kobieta zawsze obcinała brzegi z kawałka mięsa, zanim włożyła je na patelnię. Obserwujący to przez szereg lat mąż zapytał ją w końcu: „Dlaczego to robisz?” Jej odpowiedź brzmiała: „Bo moja matka tak robiła”. Pytanie męża zaniepokoiło jednak kobietę, przy najbliższej okazji zapytała więc matkę: „Dlaczego zawsze obcinasz brzegi z kawałka mięsa zanim włożysz go na patelnie?” Odpowiedź brzmiała: „Bo moja matka miała taki zwyczaj”. W końcu kobieta zdała to pytanie swojej babce, na co ta odrzekła: „Robiłam tak, bo miałam za małą patelnię”.

Cel konkursu:

 • integracja rodzin, promowanie wspólnego spędzania czasu wolnego
 • zainteresowanie historią własnej rodziny
 • propagowanie świadomości wartości rodziny
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • poszukiwanie ciekawych form wyrazu artystycznego
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci
 • wzmacnianie istniejących więzi rodzinnych, przy okazji poszukiwań dotyczących historii swojej rodziny w różnych źródłach.

Regulamin konkursu:
1. Prace konkursowe wykonują dzieci przedszkolne wraz z rodzicami.

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Historia mojej rodziny”. Praca może dotyczyć wybranej historii, doświadczenia z życia dziadków lub pradziadków, zabawnej, ciekawej lub niosącej ze sobą jakieś przesłanie, naukę dla wnuków, może także przedstawiać tradycje rodzinne związane ze świętami, wakacjami, sposobami spędzania wolnego czasu, zawierać śmieszne powiedzonka seniorów rodu, ewentualnie może to też być drzewo genealogiczne.
  3. Technika prac: rysunek, komiks, plakat, kolaż z wykorzystaniem zdjęć lub ich kopii. Format prac: A3 lub większe.
  4. Kryteria oceny prac:
  wykonanie wspólnie z dorosłym, ilość informacji (stopień znajomości swojej rodziny)
  – forma prezentacji
  – pomysłowość i estetyka
  5. Każda praca powinna posiadać umieszczoną na odwrocie  metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, nazwa grupy.
  6. Prace należy dostarczyć do przedszkola do dnia 28.02.2022 r
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4.03.2022 r .
  8. Prace oceniane będą przez niezależne jury powołane przez Panią Dyrektor.
  9. Nagrodzone zostaną wszystkie prace wykonane przez dzieci, rodziców i dziadków wspólnie, wkład dorosłych w wykonanie pracy jest bardzo ważny.
  10. Rodzeństwa uczęszczające do naszego przedszkola wykonują jedną pracę wspólnie z rodzicami i dziadkami. Oddzielną nagrodę otrzyma każde dziecko z rodzeństwa. 11.Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację i przetwarzanie danych osobowych dziecka i opiekuna na potrzeby              wyżej wymienionego konkursu.
  12. Po rozstrzygnięciu konkursu prace zostaną zwrócone autorom.                                                                                                                                                                                                            13.Przystępując do konkursu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych dzieci jak i wszystkich członków rodziny wymienionych w pracy.                                                      Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.
  Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Nr 49 w Gdyni. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji konkursu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu konkursu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie dodatkową okazją do wspólnych spotkań z rodziną, rozmów o własnej historii, wzmocnienia istniejących więzi między pokoleniami i stanie się wielką przygodą w odkrywaniu własnych korzeni.

 

Koordynatorki konkursu:                                                  

mgr Barbara Borkowska

mgr Anna Witkowska

Rodzinny konkurs plastyczny – „Historia mojej rodziny”.
Zmiana wielkości czcionki