Rodzinny Konkurs Plastyczny pt. „Bohater ulubionej książki”

Konkurs polega na wykonaniu pracy, która będzie przedstawiać bohatera ulubionej książki.
Cele konkursu:
• Rozwijanie zainteresowania książkami i czytelnictwem,
• Rozwijanie u dzieci kreatywności i zainteresowań plastycznych,
Organizator:
Przedszkole nr 49 „ Bajkowy Ogród ”
• Elżbieta Domańska, Marzena Il
Adresaci:
Uczestnikami mogą być dzieci uczęszczające do naszego przedszkola w przedziale wiekowym 3-7 lat wraz z rodzicami.
Warunki konkursu:
• Każde dziecko może wykonać pracę plastyczną przy niewielkiej pomocy rodzica,
• Technika wykonania pracy dowolna płaska ( np. rysunek, malarstwo, collage, wycinanka )
• Format A4,
• Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy, wiek,
• Zwycięscy pierwszych trzech miejsc z każdej grupy wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
Terminy:
Prace należy dostarczyć do przedszkola najpóźniej do 27.03.23 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi 31.03.23 r.

Postanowienia końcowe:
Organizator powoła niezależną komisję, która wyłoni zwycięskie prace. Komisja będzie brała pod uwagę:
– estetykę,
– kreatywność,
– pomysłowość.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU !!!

Rodzinny Konkurs Plastyczny pt. „Bohater ulubionej książki”