Standardy Ochrony Dzieci

Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) w naszym Przedszkolu nr 49 „Bakowy Ogród” w Gdyni wprowadzono Standardy Ochrony Małoletnich, które opracowano w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz eliminowania potencjalnych zagrożeń. Dokument ten został opracowany przez grono pedagogiczne i specjalistów przedszkola. Wdrożony poprzez warsztaty prowadzone we wszystkich grupach. Skrócona wersja znajduje się na stronie internetowej, Cały dokument dostępny dla wszystkich zainteresowanych na tablicy w holu przedszkola. Wersję graficzną dla dzieci umieszczono w salach w poszczególnych grupach wiekowych.

Standardy i Polityka ochrony dzieci

Standardy Ochrony Dzieci