UWAGA  RODZICE !

W czerwcu opłata stała , czyli rzeczywisty czas pobytu dziecka w p-lu w maju (powyżej 5 godzin) została pomniejszona o odpisy z kwietnia.

  Odpłatność za czerwiec-grupa I

Odplatność za czerwiec -grupa II

Odpłatność za czerwiec – grupa III

Odpłatność za czerwiec – grupa IV

Odpłatność za czerwiec – grupa V 

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

Prosimy wpisywać w tytule przelewu podany na karteczce numer np.01/01, gdzie pierwsza część oznacza numer grupy, do której dziecko uczęszcza a druga – numer  na liście odpłatności, który został podany na wrześniowym zebraniu.

OPŁATY NALEŻY CZYTAĆ Z KOLUMNY : (Podświetlone na szaro)

– numer do wpisywania w tytule przelewu , np. 01/01

– korzystanie z edukacji przedszkolnej kolumna OPŁATA STAŁA

– korzystanie z wyżywienia kolumna WYŻYWIENIE

Dzieci z rocznika 2012 nie płacą opłaty stałej, opłacane jest tylko wyżywienie.

 

kasa