UWAGA  RODZICE !

PROSIMY RODZICÓW DZIECI , KTÓRE OD WRZEŚNIA IDĄ DO SZKOŁY O UREGULOWANIE WE WRZEŚNIU ODPŁATNOŚCI ZA SIERPNIOWE GODZINY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Odpłatność za sierpień – grupa I                    Odpłatność za sierpień – grupa I

Odpłatność za sierpień – grupa II                 Odpłatność za sierpień – grupa II

Odpłatność za sierpień – grupa III              Odpłatność za sierpień – grupa III

Odpłatność za sierpień – grupa IV                Odpłatność za sierpień – grupa IV

Odpłatność za sierpień – grupa V                 Odpłatność za sierpień – grupa V

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

Prosimy wpisywać w tytule przelewu podany na karteczce numer np.01/01, gdzie pierwsza część oznacza numer grupy, do której dziecko uczęszcza a druga – numer  na liście odpłatności, który został podany na wrześniowym zebraniu.

OPŁATY NALEŻY CZYTAĆ Z KOLUMNY : (Podświetlone na szaro)

– numer do wpisywania w tytule przelewu , np. 01/01

– korzystanie z edukacji przedszkolnej kolumna OPŁATA STAŁA

– korzystanie z wyżywienia kolumna WYŻYWIENIE

Dzieci z rocznika 2012 nie płacą opłaty stałej, opłacane jest tylko wyżywienie.

 

kasa