Kontakt z panią Adrianą Żyłów oraz Barbarą Borkowską pod adresem e-mail

fioletowa@p49.edu.gdynia.pl

Zapraszamy do konsultacji indywidualnych z nauczycielem grupy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci spotkania w celu ustalenia terminu i sposobu rozmowy.

Informację prosimy wysyłać na e-mail grupy.

Realizowane projekty, programy i innowacje w grupie fioletowej:

  1. Przedszkolak w świecie uczuć i emocji (program autorski B. Borkowskiej)
  2. Sing a Song (Program autorski z języka angielskiego A. Żyłów)
  3. Innowacja: Piątkowe kodowanie (A. Żyłów)
  4. Mały Miś w świecie wielkiej literatury. Moduł 1: Czytamy razem z Małym Misiem; Moduł 3: Opowiem Wam o Polsce
  5. Ekokulturalne przedszkole (Bliżej Przedszkola)- zbieranie makulatury oraz zadanie na listopad: hotel dla owadów

Akcje:

  1. „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” zbiórka karmy i kocyków dla zwierząt ze schroniska Ciapkowo w Gdyni –koordynator B. Borkowska (do 15.11)
  2. „Mała nakrętka, duży problem”
  3. „Szkoła do hymnu”
  4. „Stare klucze dla Budzika”

W  LISTOPADZIE  BĘDZIEMY:

 

1. Dlaczego nawet superbohater ma obowiązki?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
– jak nazywają się członkowie rodziny i jakie relacje ich łączą,

– co to jest drzewo genealogiczne,

– jakie prawa i obowiązki mają dzieci,

– jak wygląda litera T, t,

 – jak wygląda trójkąt,

 2. Co powinien wiedzieć każdy Polak?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jakie są polskie symbole narodowe,

– o czym opowiada legenda „O Lechu, Czechu i Rusie”,

– jakie są walory geograficzne Polski,

– o Polakach, którzy zapisali się na kartach polskiej historii (m.in. Józef Wybicki)

– co świętujemy podczas Narodowego Święta Niepodległości,

– jak wygląda litera I, i,

– jak wygląda cyfra 5,

– w jakiej postawie należy śpiewać hymn państwowy

 3. Czy Kujawiak może tańczyć Krakowiaka?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– jak wyglądają polskie stroje ludowe,

– jak brzmi muzyka ludowa,

– o czym opowiadają polskie legendy,

– jakie potrawy są typowe dla różnych regionów Polski,

– jaka jest historia powstania pluszowego misia,

– jak wygląda litera D, d,

– jak wygląda cyfra 0

 4. Gdzie można spotkać Małą Niedźwiedzicę i Wielką Niedźwiedzicę?

W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:

– co to jest Układ Słoneczny,

– co to są gwiazdozbiory,

– o kontynentach i oceanach na Ziemi,

– kto to jest astronauta,

– kim był Mikołaj Kopernik i co ważnego odkrył,

– jak wygląda litera K, k,

– jak wygląda cyfra 6

Ponadto dzieci:

– nauczą się śpiewać hymn „Mazurek Dąbrowskiego”

– nauczą się tańczyk krakowiaka,

– utrwalą poznaną piosenkę „Grzeczne słówka” oraz będą praktykowały używanie słów: proszę, dziękuję i przepraszam w różnych sytuacjach życia codziennego,

– będą poznawały nazwy dni tygodnia,

– wspólnie z nauczycielkami ustalą kodeks małego ekostrażnika, dowiedzą się jak istotne znaczenie ma dokręcenie kranu, zgaszenie światła czy zbieranie makulatury

– będą uczestniczyły w akcji zbierania makulatury oraz akcji zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska,

– poznają zawody: kucharki, krawcowej i kolejarza

– wspólnie z Małym Misiem będą słuchały opowieści z cyklu „Opowiem Wam o Polsce”,

– poznają polskie przysłowia: „Co dwie głowy, to nie jedna” oraz „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”,

– nauczą się wiersza Władysława Bełzy pt. „Katechizm polskiego dziecka”

 Władysław Bełza „Katechizm polskiego dziecka”

 Kto ty je­steś?
– Po­lak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł bia­ły.
– Gdzie ty miesz­kasz?
– Mię­dzy swe­mi.
– W ja­kim kra­ju?
– W pol­skiej zie­mi.
– Czem ta zie­mia?
– Mą oj­czy­zną.
– Czem zdo­by­ta?
– Krwią i bli­zną.
– Czy ją ko­chasz?
– Ko­cham szcze­rze.
– A w co wie­rzysz?
– W Pol­skę wie­rzę.

W PAŹDZIERNIKU BĘDZIEMY

1. Jak jesienią dbać o zdrowie?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
– jak należy dbać o zdrowie, na czym polega praca lekarza, co przedstawia piramida zdrowego żywienia, jak zaprawia się owoce i warzywa?
– jak wygląda litera a, A, jak się ją pisze, jak wygląda cyfra 1, jak się ją pisze, jak wyglądają figury geometryczne: koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt?
– poznają przysłowie: W zdrowym ciele, zdrowy duch.
2. Kto może być nauczycielem?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się :
– na czym polega praca nauczyciela, gdzie pracuje nauczyciel?
– jak wygląda litera l, L, jak sie ją pisze, jak wygląda cyfra 2, jak się ją pisze, co to jest para?
– wykonują pracę plastyczną metodą kolażu – Kwiat dla Pani
3. W co się bawi z nami jesienny wiatr?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
– jak się ubrać stosownie do pogody, jaka jest rola wiatru w życiu roślin i ludzi, jak powstaje energia z wiatru, jak oszczędzać energię, dlaczego ruch jest ważny dla zdrowia?
– jak wygląda litera o, O, jak się ją pisze, jak wygląda cyfra 3, jak się ją pisze?
4. Jaki plan na jesień mają zwierzęta?
W tym tygodniu dzieci dowiedzą się:
– w jaki sposób zwierzęta adaptują się do zmieniających się pór roku, które ptaki odlatują, które przylatują, a które pozostają w Polsce na zimę?
– poznają, jakie zwierzęta zmieniają futro na zimę
– jak wygląda litera m, M, jak się ją pisze, jak wygląda liczba 4, jak się ją pisze?

Ponadto dzieci:
– udoskonalą sprawność ruchową poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych, ze szczególnym uwzględnieniem zabaw rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową, zwinność, wyczucie napięcia mięśni, kierunku i odległości.
– będą rozwijały sprawność manualną poprzez zabawy manipulacyjne typu przewlekanki; lepienie z plasteliny i ciastoliny, malowanie, rysowanie i kolorowanie
– uczestniczą w bajkoterapii: słuchając bajek poznają emocje swoje oraz innych

Dzieci 4-letnie:
-kontynuują proces adaptacji poprzez udział w zabawach, pogadankach, spacerach;
– uczą się dokładnie myć i wycierać rączki;
– próbują samodzielnie zakładać buty oraz kurteczki i czapki (prosimy o kontynuację samodzielności w domu)

Dzieci 5-letnie:
– zaczynają przygodę z literkami i cyferkami – uczą się rozpoznawać, odczytywać i pisać litery wielkie i małe: A, a, O, o, M, m i L, l oraz cyfry: 1, 2, 3, 4;
– rozpoznają napis ze swoim imieniem;
– uczą się właściwego chwytu pisarskiego oraz wzmacniają mięśnie paluszków, dłoni i ramion aby rączka nie męczyła się przy pisaniu

Zmiana wielkości czcionki