Rozkład dnia w przedszkoluolimpiada

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci

zabawy wynikające z aktywności własnej dziecka, indywidualna praca wynikająca z potrzeb dziecka, rozwijanie zainteresowań czytelniczych w kąciku książki, obserwacje w kąciku przyrody, gry: dydaktyczne, stolikowe, konstrukcyjne; zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu. 

Krąg zmysłów.

8:00 – 8:30

Przygotowanie do śniadania

zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny
i kulturalnego zachowania

8:30 – 9:00

Śniadanie

zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu

9:00 – 11:15

Twórczy poranek

różne formy aktywności poznawczej i twórczej wspomagające całościowy rozwój dzieci: zabawy badawcze, gry dydaktyczne, teatrzyki; zabawy i gry kształcące gotowość do nauki czytania i pisania, edukacji matematycznej; ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia rytmiczno -umuzykalniające, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowującym dzieci do posługiwania się tym językiem, czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia na dwór, pobyt na świeżym powietrzu – zajęcia ruchowe, sportowe, przyrodnicze, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacery, wycieczki

11:15 – 11:30

Przygotowanie do obiadu

zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

11:30 – 12:00

Obiad

zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po obiedzie

12:00 – 13:30

Poobiedni relaks

gr. I – odpoczynek na leżaczkach – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych, czytanie utworów literatury dziecięcej
w pozostałych grupach – czytanie bajek słuchanie muzyki relaksacyjnej twórcza aktywność dzieci: plastyczna, muzyczna, teatralna wg zainteresowań dzieci, zabawy dowolne, ruchowe

13:30 – 13:40

Przygotowanie do podwieczorku

zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

13:40 – 14:00

Podwieczorek

zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie oraz prawidłowej postawy, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po podwieczorku

14:00 – 17:00

Kończymy dzień w przedszkolu

tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dziecka, swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci rozwijające różnorodne zainteresowania i umiejętności dzieci, gry i zabawy stolikowe, zabawy badawcze, praca indywidualna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych.