OPŁATY   WE  WRZEŚNIU  2022

Termin na dokonanie wpłat : 06.09 – 19.09.2022

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ – GRUPA RÓŻOWA

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ – GRUPA ZIELONA

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ – GRUPA FIOLETOWA

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ – GRUPA ŻÓŁTA

ODPŁATNOŚĆ ZA WRZESIEŃ – GRUPA NIEBIESKA

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

Prosimy wpisywać w tytule przelewu podany na karteczce numer np.01/01, gdzie pierwsza część oznacza numer grupy, do której dziecko uczęszcza a druga – numer  na liście odpłatności, który został podany na wrześniowym zebraniu.

OPŁATY NALEŻY CZYTAĆ Z KOLUMNY : (Podświetlone na szaro)

– numer do wpisywania w tytule przelewu , np. 01/01

– korzystanie z edukacji przedszkolnej kolumna OPŁATA ZA GODZINY POBYTU W PRZEDSZKOLU

– korzystanie z wyżywienia kolumna WYŻYWIENIE

Dzieci z rocznika 2015 nie płacą opłaty stałej, opłacane jest tylko wyżywienie.

kasa