OPŁATY   W  CZERWCU

Termin na dokonywanie wpłat : 04-17.06.2024

 

ODPŁATNOŚĆ ZA CZERWIEC-GRUPA RÓŻOWA

ODPŁATNOŚĆ ZA CZERWIEC – GRUPA ZIELONA

ODPŁATNOŚĆ ZA CZERWIEC- GRUPA FIOLETOWA

ODPŁATNOŚĆ ZA CZERWIEC – GRUPA ŻÓŁTA

ODPŁATNOŚĆ ZA CZERWIEC – GRUPA NIEBIESKA

 

Prosimy wpisywać w tytule przelewu podany na karteczce numer np.01/01, gdzie pierwsza część oznacza numer grupy, do której dziecko uczęszcza a druga – numer  na liście odpłatności, który został podany na wrześniowym zebraniu.

OPŁATY NALEŻY CZYTAĆ Z KOLUMNY : (Podświetlone na szaro)

– numer do wpisywania w tytule przelewu , np. 01/01

– korzystanie z edukacji przedszkolnej kolumna OPŁATA ZA GODZINY POBYTU W PRZEDSZKOLU

– korzystanie z wyżywienia kolumna WYŻYWIENIE

Dzieci z rocznika 2017 – rodzice nie płacą za godziny pobytu dziecka w przedszkolu ; opłacane jest tylko wyżywienie.

W osobnej kolumnie wyszczególniona jest opłata na Radę Rodziców, którą rodzice płacą tylko  gotówką .

kasa