OPŁATY   W  STYCZNIU   2022

Termin na dokonanie wpłat : 04.01. 2022 – 17.01. 2022

ODPŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ – GRUPA RÓŻOWA

ODPŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ-GRUPA ZIELONA

ODPŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ – GRUPA FIOLETOWA

ODPŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ – GRUPA ŻÓŁTA

ODPŁATNOŚĆ ZA STYCZEŃ – GRUPA NIEBIESKA

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

Prosimy wpisywać w tytule przelewu podany na karteczce numer np.01/01, gdzie pierwsza część oznacza numer grupy, do której dziecko uczęszcza a druga – numer  na liście odpłatności, który został podany na wrześniowym zebraniu.

OPŁATY NALEŻY CZYTAĆ Z KOLUMNY : (Podświetlone na szaro)

– numer do wpisywania w tytule przelewu , np. 01/01

– korzystanie z edukacji przedszkolnej kolumna OPŁATA ZA GODZINY POBYTU W PRZEDSZKOLU

– korzystanie z wyżywienia kolumna WYŻYWIENIE

Dzieci z rocznika 2015 nie płacą opłaty stałej, opłacane jest tylko wyżywienie.

kasa