images

Konsultacje dla rodziców

mgr Agnieszka Rymasz – Dyrektor Przedszkola   
Małgorzata Panfil – Zastępca dyrektora

Grupa RÓŻOWA
Pani mgr Adriana Żyłów
Pani Julita 
Pani Beata 

Grupa ZIELONA

Pani mgr Marzena IL
Pani mgr Iwona Wiszniewiecka
Pani  Beata

Grupa FIOLETOWA
Pani mgr Renata Szreder
Pani  mgr Ewa Krakowska
Pani   Krystyna
Pani  Justyna  

Grupa ŻÓŁTA
Pani  mgr Elżbieta Domańska
Pani mgr Anna Witkowska
Pani Natalia 

Grupa NIEBIESKA
Pani mgr Małgorzata Kopitzka
Pani Maria Szczodra
Pani Anna 

RELIGIA
Pani mgr Anna Duch

LOGOPEDA
Pani mgr Dorota Skakovska

PEDAGOG SPECJALNY

Pani  mgr Małgorzata Kopitzka
Pani mgr Ewa Krakowska

PSYCHOLOG

Pani mgr Agnieszka Matuszczak
Pani mgr Dorota Pstrongowska

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Pani Marzena  – intendent
Pani Joanna – kucharka
Pani Alicja – pomoc kucharki
Pani  Danuta –  pomoc kucharki
Pan Marian – konserwator
Pan Mieczysław – konserwator