Przedszkole nr 49
ul. Steyera 2
81-175 Gdynia
tel. 58 625-54-93       +48
725 269 909
e-mail: przedszkole@p49.edu.gdynia.pl

                 dyrektor@p49.edu.gdynia.pl

Dyżury dyrektora w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w roku szkolnym 2021/2022 :
poniedziałek w godzinach 9.00 – 11.00
środa w godzinach 8.00 – 10.00
W pilnych sprawach kontakt telefoniczny lub mailowym.

Wicedyrektor przyjmowanie interesantów :

poniedziałek w godzinach 12.00 – 14.00  

czwartek w godzinach 8.00 – 12.00

Inspektor Ochrony DanychGrzegorz Sarniak e -mail: edu.iod@gdynia.pl

mapa