POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej przedszkole proponuje na terenie przedszkola: images

  1. Diagnozę przedszkolną, która odbywa się w ciągu całego roku (wrzesień-październik diagnoza wstępna, styczeń śródroczna, kwiecień- maj diagnoza końcowa), celem jej jest zebranie informacji z różnych źródeł o rozwoju dziecka oraz podejmowanie działań korygujących.
  2. Badania przesiewowe dla dzieci sześcioletnich: na leworęczność i logopedyczne (X, XI)  na gotowość szkolną (II,III).
  3. Indywidualne programy wspomagania, które opracowują na podstawie wyników diagnozy nauczyciele grup, dla dzieci mających trudności ewentualnie posiadających uzdolnienia.
  4. Codzienne ćwiczenia wspomagające prowadzone w ranku i popołudniu przez nauczyciela grupy.
  5. Terapia logopedyczna prowadzona przez Panią mgr Dorotę Skakovską. Zajęcia prowadzone są w grupach do 2-4 osobowych, ewentualnie indywidualnie, zależnie od zaburzeń (czas zajęć 20 minut).
  6. Konsultacje z psychologiem dziecięcym Panią Izabelą Szczepańską. Konsultacje odbywają się na życzenie rodziców po uprzednim umówieniu terminu spotkania telefonicznie lub mailowo. Terminy konsultacji:
  7. Obserwacja pedagogiczna na terenie przedszkola na życzenie rodziców, po konsultacji z nauczycielem. Rodzic wyraża zgodę na piśmie.
  8. Szkolenia dla rodziców:
  9. Pomoc na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 na ul. Chylońska 227 Gdynia, tel 56 623 31 39, sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl