Opłaty za przedszkole 

Wyżywienie:

Od 01.09.2020 r stawka żywieniowa wynosi 6,50

Ilość posiłków 3 posiłki (Ś,O,P) 2 posiłki (Ś,O) 2 posiłki (O,P) 1 posiłek (Ś) 1 posiłek (O)
Cena za dzień 6,50 zł 5,20 zł 4,55 zł 1,95 zł 3,25 zł

Ś – śniadanie, O – obiad, P – podwieczorek


Opłaty za pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu pobierane są:

  • Zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad  5 godzin wynosi ustawowe 1 zł.
  • Zgodnie z Uchwałą nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.

Rada Rodziców: 

opłata miesięczna na radę rodziców  (wrzesień 2020 – czerwiec 2021) wynosi 30,00 zł, rodzeństwo uczęszczające do naszego przedszkola wynosi 45, 00 zł.

– kwoty prosimy przynosić do przedszkola w kopercie, dzieci koperty przekażą paniom w grupach a dalej koperty trafią do pani intendentki.

–  informację o składkach udziela  pani intendentki pod nr telefonu 58 625 54 93.


Zmiana wielkości czcionki