Opłaty za przedszkole 

Wyżywienie:

Od 01.04.2023 r stawka żywieniowa wynosi 8,50

Ilość posiłków 3 posiłki (Ś,O,P) 2 posiłki (Ś,O) 2 posiłki (O,P) 1 posiłek (Ś) 1 posiłek (O)
Cena za dzień 8,50 zł 6,80 zł 5,95 zł 2,55 zł 4,25 zł

Ś – śniadanie, O – obiad, P – podwieczorek


Opłaty za pobyt godzinowy dziecka w przedszkolu pobierane są:

Zgodnie z Uchwałą nr Nr LVII/1772/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad  5 godzin wynosi ustawowe 1,30 zł.


Rada Rodziców: 

opłata miesięczna na Radę Rodziców  (wrzesień 2023 – czerwiec 2024) wynosi 35,00 zł za jedno dziecko , rodzeństwo uczęszczające do naszego przedszkola za kolejne dziecko – 15,00 zł  

– kwoty prosimy przynosić do przedszkola w kopercie, dzieci koperty przekażą paniom w grupach a dalej koperty trafią do pani intendentki.

–  informację o składkach udziela  pani intendentki pod nr telefonu 58 625 54 93.