Kontakt z panią Renatą Szreder pod adresem e-mail

rozowa@p49.edu.gdynia.pl

Zapraszamy do konsultacji indywidualnych z nauczycielem grupy. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci spotkania w celu ustalenia terminu i sposobu rozmowy.

Informację prosimy wysyłać na e-mail grupy.

Realizowane projekty, programy i innowacje w grupie fioletowej:

1. Odprowadzam sam.

2. Ekokulturalne Przedszkole.

3. Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury.


W STYCZNIU BĘDZIEMY:

Nasze tematy:
1. W świecie baśni
2. Dokarmiamy ptaki
3. Moja babcia i mój dziadziuś
4. Bezpiecznie bawimy się zimą

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń przyrodniczych.
Uświadamianie zmian zachodzących w przyrodzie w związku ze zjawiskami atmosferycznymi.
Wyrabianie pozytywnego stosunku do świata zwierząt – dokarmianie ptaków.
Poznawanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
Czynny udział dzieci w przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka (nauka piosenek i wierszyków, przygotowanie upominków, pieczenie ciasteczek wg przepisu babci).
Rozwijanie mowy i myślenia poprzez czytanie baśni i bajek.


W LISTOPADZIE BĘDZIEMY:

NASZE TEMATY:
1. Domy i domki
2. Polska – moja ojczyzna
3. Urządzenia elektryczne
4. A deszcz pada i pada
5. Dbamy o zdrowie
• Poznajemy na wybranych przykładach, jak zwierzęta, przygotowują się do nadchodzącej zimy.
• Rozpoznajemy symbole narodowe – godło, flaga, hymn.
• Poznajemy wybrane urządzenia gospodarstwa domowego, poznajemy zasady bezpieczeństwa w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi.
• Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie późną jesienią.
• Dbamy o nasze zdrowie – jemy zdrową żywność, dbamy o higienę, wspomagamy rozwój ruchowy, odpowiednio ubieramy się do pogody.
• Uczymy się wierszyka na Święto Niepodległości „Katechizm Dziecka Polskiego” W. Bełzy.
• Uroczyste pasowanie na przedszkolaka listopad 2021.
• Radzimy sobie z tremą podczas występu przed publicznością.
• Doskonalimy umiejętności samodzielnego ubierania się i rozbierania.
• Rozwijamy mowę przez powtarzanie nazw; wspólne śpiewanie piosenek i recytowanie wierszy.

W PAŹDZIERNIKU BĘDZIEMY:

TYDZIEŃ I: JESIEŃ W SADZIE
• rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku
• rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

TYDZIEŃ II: KOLOROWE WARZYWA
• rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw
• rozróżnianie warzyw za pomocą wzroku, dotyku, smaku, zapachu

TYDZIEŃ III: NASZE RODZINY
• podawanie informacji, jak mają na imię mama, tata
• nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny
• pełnienie ról społecznych (członkowie rodziny), np. w toku zabaw tematycznych
• dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń w życiu rodziny

TYDZIEŃ IV: DOMOWI ULUBIEŃCY
• poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu:
• karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenie na spacer
• naśladowanie sposobów poruszania się zwierząt hodowanych w domu, ich głosów
Ponadto:
w miesiącu październiku kontynuować będziemy nadal proces adaptacji i opanowania umiejętności samoobsługowych 3 latka, gdyż ich znajomość ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa i niezależności dziecka. Są to:
• samodzielne korzystanie z toalety,
• zdejmowanie i ubieranie podstawowych części garderoby,
• korzystanie chustki do nosa,
• znajomość swojego imienia i nazwiska,
• samodzielne załatwianie potrzeb fizjologicznych,
• rozpoznawanie swoich rzeczy wśród innych,
• samodzielne jedzenie łyżką, widelcem,
• zgłaszanie nauczycielowi wszelkich potrzeb i dolegliwości
• poznanie i wdrażanie „magicznych słów’: proszę, dziękuję, przepraszam, dzień dobry, do widzenia