Przedszkole nr 49 położone jest w północnej dzielnicy Gdyni – Pogórzu. Placówka ma pięć oddziałów i mieści się w jednopiętrowym budynku. Sale są przestronne i wyposażone w nowoczesne meble i kąciki zabaw. Do dyspozycji dzieci jest duży ogród, gdzie mogą w pełni zaspokoić potrzebę ruchu. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 17.00.

W naszym przedszkolu Dziecko: images

  • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju – praca wg indywidualnego tempa, różnicowanie zadań, rozwijanie zainteresowań dziecka,
  • rozwija aktywność twórczą – poprzez udział w warsztatach  poetyckich i literackich, udział w przeglądach artystycznych, konkursach  plastycznych, inscenizowanie przez dzieci utworów z literatury dziecięcej,  zabawy tematyczne i badawcze,
  • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy – zajęcia z zakresu mowy i myślenia, kształtowania pojęć matematycznych, ekologii, ruchu rozwijającego, plastyki i muzyki,
  • czuje się akceptowane – poznaje swoje prawa,
  • uczy się zachowań społecznych, rozwija wrażliwość,
  • uczestniczy w spektaklach teatralnych, wycieczkach, zabawach karnawałowych, olimpiadach i festynach.

Naszym celem pracy jest rozbudzenie w dzieciach ciekawości świata i ludzi oraz rozwijanie ich wrażliwości i empatii.

Budynek przedszkola jest kolorowy i przyjazny dziecku. Na wejściu do przedszkola dzieci  są witane przez kolorowe dekoracje dostosowane do bieżącej pory roku. Przedszkole ma samodzielną kuchnię, w której są przygotowywane śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek. Posiłki są smaczne i gotowane zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.

W przedszkolu pracują nauczycielki z wykształceniem magisterskim pedagogicznym, w tym 9 dyplomowanych. Nauczycielki posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej, nauczania języka angielskiego, ekologii, glottodydaktyki. Pracę wychowawczo-dydaktyczną wspiera personel obsługi i administracji. Wszystkie osoby zatrudnione w przedszkolu są serdeczne i mają przyjazny stosunek do dzieci. Dbamy, by dzieci, które uczęszczają do naszego przedszkola czuły się tu dobrze i bezpiecznie.

W przedszkolu realizowane są zajęcia w ramach realizacji podstawy programowej oraz zajęcia dodatkowe. Nauczycielki prowadzą zajęcia plastyczne: muzyczne, poznawcze,
z zakresu rozwijania mowy i myślenia oraz ruchowe. Dzieci zdobywają różnorodne doświadczenia, uczestniczą w zróżnicowanych i ciekawych zajęciach. Rozwijają umiejętności manualne i techniczne, czytanie i liczenie, poznawanie otoczenia, kształtowanie systemu wartości. Dzieci uczestniczą w spacerach, wycieczkach. Dziecko podczas pobytu w przedszkolu ma okazję do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych i konstrukcyjno – technicznych.

W roku szkolnym organizowane są zebrania z rodzicami, konsultacje indywidualne, zajęcia współuczestniczące i otwarte, a także spotkania ze specjalistami tj. psychologiem, pedagogiem oraz logopedą.

Nasze przedszkole bierze udział w obchodach świąt międzynarodowych i ogólnopolskich, takich jak: Dzień Przedszkolaka, Dzień Głośnego Czytania, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Postaci z Bajek, Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kubusia Puchatka. Przedszkolaki przygotowują pod kierunkiem nauczycielek przedstawienia dla rodziców, dziadków
i zaproszonych gości z okazji Dnia Mamy i Taty, Dnia Babci i Dziadka, Pasowania na Przedszkolaka, Pożegnania z Przedszkolem. W roku szkolnym 2017/18 dzieci były zapoznawane z twórczością Wandy Chotomskiej. Dzieci przygotowywały przedstawienia oparte na tekstach znanej poetki. Zapraszamy również dzieci z pobliskich szkół oraz przedszkoli na przedstawienia o tematyce świątecznej np. „Jasełka” i „Wielkanocne spotkanie z Zajączkiem”.

Tradycją naszego przedszkola jest wspólna zabawa wszystkich dzieci podczas imprez takich jak „Mikołajki”, „Bal karnawałowy”, „Wiosenny korowód” czy „Dzień dziecka”. Organizujemy konkursy międzygrupowe między innymi „Zgaduj-zgadula” – na temat realizowany w danym roku, „Wesoła matematyka” oraz „Kolorowe dni”.

Przedszkolaki uczestniczą w różnych wycieczkach poznając okolice np. : Ogród Botaniczny w Marszewie, gospodarstwo agroturystyczne w Jagatowie, Fermę Strusi w Kniewie, Akwarium Gdyńskie, Yacht Club Gdynia, Infobox, Zajezdnię Autobusową w Gdyni Pogórze.

Dzieci z naszego przedszkola biorą udział w programach i kampaniach edukacyjnych m.in. „Bezpieczny przedszkolak”, „Odprowadzam sam”, „Gdynia na Fali”,  „Pięć porcji”, „Czyste powietrze”, „Bałtycki Dom i jego lokatorzy”, „Poznaj i zbuduj Gdynię”.

W ramach popularyzacji zdrowego stylu życia wśród dzieci oraz wdrażania dzieci do zdrowego współzawodnictwa uczestniczymy w festynach sportowych „Bieg po zdrowie” organizowanych przez SP nr 44 w Gdyni oraz Olimpiadzie Przedszkolnej pod hasłem „Zostań Olimpijczykiem”.

Nasze przedszkole jest organizatorem Olimpiady Polonistycznej pt. „Mądre sowy” dla dzieci z klas „0” z okolicznych szkół i przedszkoli. Dzieci z wielkim entuzjazmem biorą udział w konkurencjach polonistycznych.

Przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań na różnych płaszczyznach aktywności dziecka. Nasze przedszkolaki biorą udział w różnorodnych konkursach, w których odnoszą wiele sukcesów. Dzieci wykazują się swoimi umiejętnościami i zdobywają nagrody oraz medale m.in.: I i II miejsca w gdyńskich i międzyprzedszkolnych konkursach recytatorskich, czołowe miejsca oraz liczne wyróżnienia w konkursach plastycznych, pierwsze miejsca w  konkursach wiedzy np. o Gdyni, z matematyki. Dużym sukcesem jest III miejsce w konkursie Gdyńskie wierszowanie – „Gdynia miasto znad morza”. W maju 2018 roku dzieci sześcioletnie wzięły udział  w konkursie filmowym pt. „Dzieci wiedzą i  powiedzą jak dbać o czystość powietrza” zorganizowanym przez Samodzielny Referat ds. Energetyki UM Gdyni we współpracy ze Strażą Miejską oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  Od wielu lat bierzemy udział w Przeglądzie Piosenki Morskiej  i Turystycznej „Morzem malowane”, który uczy dzieci wrażliwości muzycznej.

W ramach współpracy ze środowiskiem organizujemy dla dzieci wizyty w Mediatece w Gdyni-Pogórze. Dzieci  uczestniczą w spotkaniach z książką, na których obcują z wartościową literaturą dziecięcą, ukazującą świat dobra, prawdy i piękna. Bierzemy udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Do akcji czytania dzieciom przystępują wszystkie nauczycielki oraz włączają się rodzice dzieci z naszego przedszkola. Rodzice czytają książki, prowadzą zabawy w oparciu o przeczytane historie.

Od kilku lat nasze przedszkolaki rozpoczynają lato występem na scenie podczas festynu  „Z Pogórza lato rusza”, którego jednym z organizatorów jest Rada Dzielnicy Pogórze.

Nasze przedszkole przy współpracy z rodzicami włącza się w udział w akcjach charytatywnych m.in. „Góra grosza”, „Wielka zbiórka książek”, „Bombka dla szpitala”, „Pomoc dla zwierząt ze schroniska Ciapkowo w Gdyni”, „Żółte pola nadziei”.