Kontakt z panią Marzeną Il  i panią Elżbietą Domańską  pod adresem e-mail

p49grupa4@wp.pl

Projekty edukacyjne realizowane w grupie IV w roku szkolnym 2020/2021

  • Projekt literacki „Mały miś w świecie wielkiej literatury”
  • Odprowadzam sam.
  • Drogowe ABC.
  • Klub mleczaka.
  • Kubusiowi przyjaciele przyrody.
  • Serdeczna karteczka.
  • Mała nakrętka duży problem.Prosimy o wykonanie załączonych zadań  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

11

13 listopada 2020

Ilustracja interaktywna https://view.genial.ly/5fabf11b9bff5f0cee6d6f40/interactive-image-interactive-image


12 listopada 2020

Ilustracja interaktywna https://view.genial.ly/5faacda8f74fca0d216d9726/interactive-image-interactive-image


10 listopada 2020

Ilustracja interaktywna https://view.genial.ly/5fa96ef39bff5f0cee6d34a3/interactive-image-interactive-image

Religia

W MODLITWIE PAMIĘTAMY O NASZYCH ZMARŁYCH

Drogie dzieci!

Listopad to miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o naszych bliskich  zmarłych. Na wielu grobach na cmentarzu ludzie zapalają znicze. To wyraz naszej pamięci i troski o zmarłych , którzy oczekują na naszą obecność i modlitwę.

Zadanie: Odmówię modlitwę za zmarłych „Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie”

Zmiana wielkości czcionki