Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za listopad 2022.  Proszę o terminowe wpłaty od dnia  03.11 2022  do  16.11.2022  roku.

W niektórych rubrykach tabelek są groszowe końcówki sum . Są to doliczone odsetki za III kwartał roku. Prosimy o wpłatę widniejącej sumy , np 157,08 zł. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05. 

Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. 

Listopadowe opłaty za przedszkole