Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za listopad 2023.  Prosimy o terminowe wpłaty od 6  do 19 listopada 2023 roku.     

Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców ( 35,00 zł – jedno dziecko i 15,00 zł – każde kolejne dziecko z rodzeństwa ). Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. 

Przypominam o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05.

Listopadowe opłaty za przedszkole