Na stronie internetowej w zakładce „Dla rodziców-Miesięczne opłaty za przedszkole” są już zamieszczone listy odpłatności dla każdej z grup. Termin na dokonanie opłat : 05.08 – 18.08.2022 . Bardzo prosimy o dokonanie opłat w wyznaczonym terminie. Z uwagi na przerwę wakacyjną – w sierpniu nie pobieramy miesięcznej opłaty za wyżywienie. Odpisy za lipiec a u dzieci , które w lipcu nie chodziły do przedszkola – za czerwiec , będą rozliczone w kolejnym miesiącu. Do uiszczenia w sierpniu są opłaty za godziny pobytu w lipcu oraz zaległe odpłatności lub niedopłaty za wyżywienie.

Opłaty za przedszkole-sierpień