Nasze Przedszkole realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Z tego tytułu otrzymaliśmy dotację:

–  na zakup nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3-6 lat,

– na realizację działań promujących czytelnictwo,

– na nagrody książkowe stanowiące nagrody dla dzieci za udział w działaniach promujących czytelnictwo

– organizację wystaw i konkursów

w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Zakupiliśmy ponad 350 książek.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa