Na stronie internetowej, w zakładce „Dla rodziców”, są już zamieszczone listy odpłatności za październik . Termin do uregulowania opłat : 06.10-19.10.2022 r. Prosimy dobrze sprawdzać kwoty do zapłaty zgodnie z numerem identyfikacyjnym przypisanym do dziecka i wpłacać wskazane kwoty na odpowiednie numery kont . Z uwagi na to , że w październiku doliczane są odsetki za III kwartał roku i niektórzy rodzice będą mieli do zapłaty sumy z groszowymi końcówkami -prosimy nie zaokrąglać kwot tylko wpłacać wskazaną sumę. Na wniosek Rady Rodziców na liście odpłatności pojawiła się dodatkowa tabelka przypominająca o wpłatach na fundusz RR. Wpłaty na RR dokonujecie Państwo gotówką.

Opłaty za przedszkole – październik