Na stronie internetowej p-la zamieszczone  są już listy odpłatności na październik. Termin do zapłaty: 05.10– 18.10. 2023.  Bardzo prosimy o terminowe wpłaty na odpowiednie konta. Przypominamy o comiesięcznych składkach na Radę Rodziców – 35,00 zł za jedno dziecko i 50,00 zł za rodzeństwo. Pieniądze na RR prosimy dostarczać w podpisanej kopercie i zostawiać je paniom dyżurującym w szatni.

Opłaty za przedszkole-październik