Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za luty 2024  rok .  Prosimy o  wpłaty widniejących w tabelce kwot w terminie od 6 do 19 lutego 2024 roku. Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo osobiście pani Intendent lub w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni.  Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np. 01/05.

Opłaty za przedszkole-luty