Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za marzec 2024  rok .  Prosimy o  wpłaty widniejących w tabelce kwot w terminie od 6 do 19 marca 2024 roku. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np. 01/05.Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Z opłacanych przez Państwa składek  na Radę Rodziców staramy się uatrakcyjnić dzieciom spędzany w przedszkolu czas. Wszystkie dzieci korzystają z  zajęć z rytmiki i oglądają przedstawienia teatralne w wykonaniu profesjonalnych aktorów. Z tych pieniędzy kupowane są nagrody za udział w konkursach oraz upominki na Mikołajki, na Zająca itp. W niedalekiej przyszłości chcielibyśmy zorganizować dzieciom też wycieczkę. Zachęcamy zatem do przekazywania  pieniędzy  na składkę  osobiści u pani Intendent lub w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni.  

Opłaty za przedszkole-marzec