Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za marzec 2023.  Prosimy o terminowe wpłaty od 3 marca do 16 marca 2023 roku.     

Składkę na Radę Rodziców prosimy przekazywać  w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku, np 01/05 i wpłacanie takich kwot , które widnieją na listach odpłatności.

Opłaty za przedszkole – marzec