WYDARZENIA W MAJU 

09.05  – ZAJĘCIE WSPÓŁUCZESTNICZĄCE DLA RODZICÓW Z  GRUPY RÓŻOWEJ –  „MAMO, TATO POĆWICZ ZE                                    MNĄ”.

09.05  – ZAJĘCIE WSPÓŁUCZESTNICZĄCE DLA RODZICÓW Z GRUPY FIOLETOWEJ –„ZABAWY SPORTOWE Z                                         RODZICEM”.

14.05  –  ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE W MEDIATECE POGÓRZEGRUPA RÓŻOWAZAPOZNANIE Z NOWYM MIEJSCEM-BIBLIOTEKĄ

              ORAZ PRACĄ BIBLIOTEKARZA.

14.05  – WYCIECZKA AUTOKAROWA DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ DO KNIEWA  NA FARMĘ STRUSI.

15.05  – SPOTKANIE W PRZEDSTAWICIELAMI PKP SKM GDYNIA DLA DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ

16.05 PRZEDSTAWIENIE TEATU „CONIECO” – „WRAŻLIWOŚĆ”.

17.05WARSZTATY BIBLIOTECZNE W MEDIATECE POGÓRZE  GRUPA FIOLETOWA.

17.05 –  WYCIECZKA AUTOKAROWA DZIECI Z GRUPY RÓŻOWEJ I ZIELONEJ DO LEMUR PARKU W RUMII.

20.05UDZIAŁ DZIECI Z GRUPY FIOLETOWEJ I ŻÓŁTEJ W ZAJĘCIACH W  GDYŃSKIEJ MARINIE W RAMACH PROGRAMU                                         EDUKACYJNEGO „NA FALI”. 

 20.05UDZIAŁ DZIECI Z GRUPY NIEBIESKIEJ W ZAWODACH SPORTOWYCH POD HASŁEM „ZDROWY PRZEDSZKOLAK” W SZKOLE                     PODSTAWOWEJ  W  MOSTACH        

23.05ZAJĘCIE DLA DZIECI Z GRUPY ŻÓŁTEJ I NIEBIESKIEJ PROWADZONE PRZEZ MŁODZIEŻ ZE SZKOŁY W POGÓRZU.

28.05WARSZTATY BIBLIOTECZNE W MEDIATECE POGÓRZEGRUPA NIEBIESKA.

Od kwietnia do czerwca 2024 roku – udział dzieci w gdyńskiej kampanii „Odprowadzam Sam” propagującej ekologiczne środki transportu w drodze do przedszkola i do domu.

 

Wydarzenia w maju