Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za kwiecień 2022.
Prosimy o terminowe wpłaty od 4 marca do 17 marca 2022 roku.                                                                                                                                              Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05.

Składkę na Radę Rodziców przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. Miesięczna składka na jedno dziecko to 30,00 zł a na rodzeństwo 45,00 zł.

Kwietniowe opłaty za przedszkole.
Zmiana wielkości czcionki