Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za kwiecień 2024.  Prosimy o terminowe wpłaty od 4  do 17 kwietnia 2024 roku. Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni lub bezpośrednio pani intendent.  Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05.

Kwietniowe opłaty za przedszkole