Na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Dla rodziców-miesięczne opłaty za przedszkole” są już dostępne listy odpłatności za styczeń 2024 roku.  Prosimy o terminowe wpłaty od dnia  04.01. 2024  do  17.01.2024  roku. W związku ze zmianą stawki za jedną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu z 1,00 zł na 1,30 zł , wyliczone sumy posiadają groszowe końcówki , np.37.10 zł. Podczas dokonywania wpłat na konto prosimy o wpłatę dokładnie takiej sumy bez zaokrąglania jej do pełnego złotego.

Przypominamy o dokładnym sprawdzeniu sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np 01/05.

Na prośbę rodziców z  Rady Rodziców  w tabelkach wszystkich grup umieszczona jest „przypominajka” dotycząca wysokości miesięcznej składki na Radę Rodziców. Pieniądze  na składkę przekazujecie Państwo w podpisanej kopercie pani dyżurującej w szatni. 

Opłaty za przedszkole w styczniu.