Na stronie internetowej, w zakładce “Dla rodziców” są już dostępne październikowe listy odpłatności dla każdej z grup. Termin do zapłaty : 06 – 19.10.2021. Prosimy o wpłaty na odpowiednie konta, których numery znajdziecie Państwo również w w/w zakładce. Prosimy również , aby opłaty na składki Rady Rodziców (30,00 zł za jedno dziecko, 45,00 zł za rodzeństwo) przynosić w podpisanych kopertach i przekazywać je paniom dyżurującym w szatni. Wszystkie koperty trafią do pani Intendentki a Państwo otrzymacie pokwitowanie za wpłacone pieniądze.

 

Październikowe opłaty za przedszkole.