Na stronie internetowej przedszkola w zakładce “Dla rodziców  – Miesięczne opłaty za przedszkole”   zamieszczone są listy odpłatności za styczeń.

Termin do uregulowania należności : 04-17.01.2022 .

Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat i dokładne sprawdzanie sum do zapłaty zgodnie z numerem przydzielonym dziecku , np . 01/05.   

Do odpłatności w styczniu doliczone zostały karne odsetki za ostatni kwartał roku 2021. Zostały one naliczone, gdy pieniądze wpływały na przedszkolne konta po wyznaczonym terminie. Może się zdarzyć , że sumy na listach odpłatności będą miały groszowe końcówki, np. 97,51zł.

Styczniowe opłaty za przedszkole.