Zapraszamy rodziców i dzieci do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym:

„Znamy Kraje Unii europejskiej”

Cele konkursu:

•  Budowanie zainteresowania krajami Unii Europejskiej,
•  Wykonanie pracy plastycznej poświęconej wybranemu krajowi lub krajom Unii Europejskiej,
•  Propagowanie wśród dzieci różnych technik plastycznych,
•  Prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

Warunki uczestnictwa:

•  Konkurs adresowany jest do wszystkich grup wiekowych: Różowej, Zielonej, Żółtej, Fioletowej, Niebieskiej
•  Technika wykonania prac jest dowolna: rysunek (pastele, ołówek, kredki, farby plakatowe, tusz); wydzieranki; wyklejanki (oprócz collage z materiałów sypkich)
  Format prac: A 3, A 4
•  Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora: imię i nazwisko oraz nazwę grupy
•  Prace należy dostarczyć do nauczycielek grup w terminie do: 23.02.24 (piątek)
•  Oceny prac dokona powołana Komisja Konkursowa
•  Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 04.03.24 (poniedziałek)

Koordynatorki konkursu:
Elżbieta Domańska, Marzena IL

Zapraszamy do udziału w konkursie